Povjerenik za informiranje

Prilog Uputi za provedbu članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Popis tijela javne vlasti - podaci o tijelu javne vlasti i službeniku za informiranje

OIB 63084848982
Naziv tijela javne vlasti Radio Vrbovec d.o.o.
Adresa (ulica i broj) Trg Petra Zrinskog 7a
Poštanski broj 10340
Sjedište (općina ili grad) Vrbovec
Broj telefona 01/2792 952, 01/2791 103
Broj faksa 01/2791 541
Internet stranica tijela javne vlasti www.radiovrbovec.hr
E-mail tijela javne vlasti radiovrbovec@net.hr
Službenik za informiranje - ime i prezime Želimir Štefanović
Službenik za informiranje – broj telefona 091 280 40 33, 01/2791 103
Službenik za informiranje – e-mail radiovrbovec@net.hr

Mali oglasi u tijeku. Slušaj.

Četvrtak, 23. 11. 2017., 10:30

Djelomična naoblaka

13.7° C

Djelomična naoblaka

Vlaga: 63%

Vjetar: JJZ, 9.8 km/h