Savjet arhitekta

Upis građevina u katastar

Damir Lončarić

Piše:

Mnogi su u zabludi ili bi voljeli da je nakon dobivene građevinske dozvole ili legalizacije njihovim brigama kraj, naivno misleći da će netko drugi, odnosno „institucija“ riješiti njihov problem koji se odnosi na upis nekretnine u katastar i u zemljišne knjige.

Upis građevine je postupak kojim se evidentira građevina u katastru i u zemljišnoj knjizi. Svaki vlasnik izgrađene nekretnine ima zakonsku obvezu evidentirati građevinu u katastru i zemljišnoj knjizi.Građevinu je važno evidentirati u katastru i zemljišnoj knjizi zbog: rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kupnje ili prodaje nekretnine („čisti papiri“), legaliziranja građevina, etažiranja objekata ili hipoteke

Da bi se građevina evidentirala u katastru i zemljišnoj knjizi, ovlašteni geodet mora izraditi geodetski elaborat za evidentiranje podataka o građevinama.

Geodetskim elaboratom se na česticu zemlje ucrtava postojeća građevina na toj čestici, te time čestica prelazi iz čestice zemlje u česticu zgrade zajedno s pripadajućom joj površinom.

Nakon što se predmetna parcela s pripadajućom građevinom snimi, dobiveni podaci se kompjuterski obrađuju u „CAD“ programima. Prilikom formiranja geodetskog elaborata iskazuju se površine pod građevinom i dvorištem. Izrađeni elaborat se predaje na pregled i ovjeru u katastar. Nakon pregleda, katastar ovjerava geodetski elaborat i provodi promjene u katastarskom planu i operatu – evidentira novonastalo stanje.

Prijavne listove za zemljišnu knjigu, koji su sastavni dio geodetskog elaborata, Ured za katastar po protokolu šalje na gruntovnicu (zemljišnu knjigu). Prijavnim listovima se evidentiraju promjene na predmetnim parcelama u zemljišno -knjižnom odjelu Općinskog suda te se stanje na katastru usklađuje sa stanjem na zemljišniku. Geodetskim elaboratom upisa građevina vlasničko stanje se ne mijenja.

Za izradu geodetskog elaborata za evidentiranje podataka u katastru i zemljišnoj knjizi o zgradama potrebni su slijedeći dokumenti: kopija katastarskog plana, izvadak iz zemljišne knjige – vlasnički list, posjedovni list (dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci) i dokaz o legalnosti građevina.

Da bi se građevina evidentirala u katastru i zemljišnoj knjizi, ona mora biti legalna. Ovisno o vremenu građenja građevine, postoji više načina na koji se dokazuje legalnost:

- građevina izgrađena do 15. veljače 1968. smatra se izgrađenom na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a vrijeme izgradnje takve građevine utvrđuje se uporabnom dozvolom za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968. koju po zahtjevu stranke izdaje tijelo graditeljstva.

- Građevine izgrađene temeljem građevinske dozvole izdane do 19. lipnja 1991. godine – za upis u katastar je potrebna pravomoćna građevinska dozvola i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije. Za ove građevine se ne izdaje uporabna dozvola.

- Građevine izgrađene temeljem građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. godine do 1.listopada 2007. godine - nadležno upravno tijelo izdaje uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene.

- Za građevine izgrađene nakon donošenja novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji se primjenjuje od 1. listopada 2007. godine, potrebna je uporabna dozvola (za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola), ili završni izvještaj nadzornog inženjera o izvedbi zgrade (za građevine za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja-zgrade do 400 m2 i poljoprivredne zgrade do 600 m2).

Sljedeće vijesti: 9:00

Petak, 23. 3. 2018., 00:00

Djelomična naoblaka

-0.4° C

Djelomična naoblaka

Vlaga: 60%

Vjetar: Sjever, 7.7 km/h