Čitajući matične knjige...

Pronađite svoje pretke… (9)

Damir Crnogaj

Piše:

Prezimena u zagradama odnose na udovice koje su se ponovno udale. Uputnici kraj nekih prezimena znače da nisam siguran u ispravan oblik. Kod nekih vjenčanih parova prezimena mladenke i mladoženje su ista, jesu li podudarnosti slučajne, ili se radi o bližem ili daljnjem srodstvu nisam siguran.

Izvor podataka su matične knjige iz fundusa Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu.

Župa Dubrava

U župi Dubrava u godini 1774. vjenčani su Petar Matičević i Helena Bereković, Martin Jalčanić i Magdalena Mrsin, Tomo Falčević i Elizabeta (Matičević), Nikola Falčević i Ana (Kolarić), Josip Mrsin i Barbara (Bradić), Stjepan Mrsin i Magdalena (Dijanić), Grga Jezeran i Barbara Kovačević, Stjepan Dijanić i Sofija Pipić, Jakob Orsag i Margareta Kolarić, Blaž Skeja i Margareta Jambrešić, Đuro Babić i Ana Kazanec, Blaž Lenardić i Magdalena Dumić, Petar Lenardić i Lucia Marin, Tomo Magić i Helena Kovačević, Lovro Magić i Barbara Augutsić, Matija Vrabec i Tereza Jagatić, Grga Sučec i Elizabeta Musek, Marko Sučec i Barbara Dijanić, Josip Bradić i Margareta (Vojničić), Stanislav Prekvarić i Ana Bartolić, Stjepan Kelečić i Elizabeta Matijašić, Đuro Latinović i Elizabeta Babić, Nikola Lenardić i Barbara Pietel?, Pavao Bertek i Helena Tomašić, Matija Novaković i Dorotea Novačić, Matija Lenardić i Kata Havetić, Jakob Fratrić i Dorotea Pipić, Martin Vučinovec i Helena Matičević, Jakob Bertek i Margareta Kika, Josip Bertek i Dorotea Kišan, Martin Marić i Barbara Sever, Luka Samec i Ana Bezuk, Josip Pazdrijan i Barbara Sraka, Stjepan Sablić i Barbara Kuzmek, Luka Dijanić i Margareta Sabetić, Đuro Samec i Kata Rotkvić, Andrija Hrastovec i Lucia (Bereković), Nikola Sajnovec i Margareta Sember, Đuro Kolarić i Dorotea (Mučan), Matija Kolarić i Sofija (Fratrić), Ignjat Kovačević i Ana Rotkvić, Matija Matičević i Lucia Levak, Stjepan Sačer i Kata Prigorac, Nikola Novaković i Magdalena Dijanić, Josip Fiolić i Agata Bertek, Matija Sablić i Margareta Magdek, Pavel Jambrišak i Lucia Habijančić, Ivan Đureković i Elizabeta Gregurić, Đuro Benković i Maria (Lanščak), Đuro Jambrišak i Ana (Matijašić), Matija Kovačević i Margareta Kovačević, Josip Dončević i Kata Đaković, Đuro Sabadi i Helena Marić, Blaž Kučan i Margareta Kučan, Stjepan Janjić i Agata Tretinjak, Šimun Čanađija i Margareta Svilić, Vid Kišan i Dorotea Fugaj, Nikola Falian i Elizabeta Mikčević, Martin Albet i Agata Mrsin, Grga Matijašić i Katarina Žunić, Matija Mihaček i Elizabeta Stakorić, Gašpar Čadovec i Barbara Čat?.

Župa Gradec

U župi Gradec godine 1865. vjenčani su Matija Pleško i Eva Lončarić/Lukšin, Luka Ježić i Elizabeta Banovec, Emerik-Imbro Levak i Dorotea Kos, Matija Lenardić/Prđa i Helena Brulec, Andrija Husić i Tereza Škudaš, Andrija Skrba i Elizabeta (Ratko), Petar Žuković i Sofija (Car) r. Lauš, Stjepan Fortuna i Barbara Orsag, Matija Vranić i Ana Hrvoj, Grga Gradečki i Maria (Čerkez) r. Humljan, Pavel Bušić i Barbara (Mesar) r. Petrinović, Luka Mišir i Elizabeta (Kazanec) r. Keleković, Blaž Bogdanović i Lucia (Bartolić)r. Špan, Ivan Mušić i Ana Banovec, Matija Domjanić i Ana Dedak, Tomo Popovački i Barbara Rakoš, Luka Čerkez i Ana Gonan, Franjo Popovački i Dorotea Fugaj, Josip Oršulić i Juliana Vučić, Stjepan Jelenčić i Kata Gradečki, Blaž Salaj i Sofija Dečak, Matija Ježić i Maria Banovac, Šimun Leboš i Tereza Hendak, Ivan Adanec i Maria Žuković, Stjepan Čerkez i Maria Rajtar, Marko Kovačević i Dorotea Salaj, Franjo Špoljarec i Franjica Jelenčić, Emerik-Imbro Špoljarec i Elizabeta Jelenčić, Emerik Androić i Cecilija Androić, Matija Mijak (donji) i Rosalia Seljak, Mihael Žuković i Maria Seljak, Emerik Krajačić i Tereza Starešec, Tomo Salaj i Rosalia Rakarić, Emerik Vinceković i Barbara Žuković, Ivan Bušić i Dorotea Kalinski, Tomo Ambrušec i Maria Starešec, Stjepan Barber i Katarina (Vitković) r. Mesar, Emerik Bubnjar i Maria Dedak, Blaž Paranos i Agata Bončić, Nikola Petrović i Ana Margetić, Matija Valjak i Katarina Smoljanec, Ivan Dončević i Ana Pajtak, Alojz-Vjekoslav Ban i Katarina Šipuš.  

Župa Preseka

U župi Preseka godine 1824. vjenčani su Lovro Kolenić i Josipa Rogan, Hjeronumus  Čadoić i Agata Stovrag, Aleksander Pušić i (- - -) Leščić, Stjepan Poljak i Magdalena Zarep?, Tomo Kolenić i Franjica Bešen, Tomo Skupnjak i Uršula Pušić, Ignjat Dugac i Rosalia Bađun, Kuzma Žunec i Agata Burec, Vid Leščić i Ana Leščić, Mihael Sačić i Katarina Jagoić, Aleksander Kovačić i Barbara Vručina, Stjepan Majcen i Tereza Sedmak, Đuro Žunec/Jantoljak i Elizabeta Kuharec, Lovro Ledinščić/Škrbek i Maria Posavec, Marko Vuk i Rosalia Poljak, Izidor Kolenić i Magdalena Stovrag, Pavel Žagar i Ivana Kelek, Stjepan Herendić i ( - - - ) Kos, Demetrio Kos  i Katarina Posavec, Josip Gašparec i Helena (Leščić), Matija Bešen/Mucko i Emilia Đuranec.

Župa Rakovec

U župi Rakovec godine 1814. vjenčani su Filip Sukelj i Maria Buntak, Stjepan Đurak i Katarina (Vidak), Đuro Vitković i Ivana (Vuković), Luka Špoljarec i Agata Dobrašević, Vjenceslav Penđak i Barbara Ban/Pajur, Stjepan Hajdinjak i Maria Matuš? Lovro Ban i Barbara (Šman/Benc), Đuro Čučulić i Elizabeta (Jagatić/Knez).

Župa Vrbovec

U župi Vrbovec godine 1810. vjenčani su Stjepan Vuković i Katarina Turk, Luka Bašec i Mariana (Habeš), Luka Bašec (mlađi) i Sofija Prelog, Ivan Rajtar i Agata (Penđak), Filip Turk i Elizabeta (Selar), Mihael Žagar i Mariana Cicak, Josip Gubašoci i Katarina Gibać, Josip Žagar Elizabeta Puhin, Đuro Kolić i Katarina (Zadria), Đuro Papa i Helena Tvorić, Luka Mađerec i Helena Trošić, Matija Šurmin i Katarina Hrvoj?, Mihael Opaluh i Mariana (Ivanović), Tomo Šurmin i Ana Cvetek, Jakob Papa i Agata Tomašić, Pavel Horvat i Mariana Mikšić, Lovro Hrvoj i Ana (Hrvoj), Ivan Hrvoj i Uršula Horvat, Matija Tretinjak i Katarina Čičak, Josip Miletić i Roza Prelog, Matija Miletić i Katarina (Car), Antun Miletić i Ana Mužević, Antun Miletić (mlađi) i Dorotea (Jagatić), Jakob Gotal i Dorotea Cvetek, Mihael Abramović i Roza Brlečić, Mihael Remenarić i Helena Šimunec, Jakob Jagatić i Helena Kolarić, Tomo Nežić i Katarina Srnojević, Matija Matleković i Sofija Sokolić, Martin Proboić? i Barbara Mađerec, Antun Poldrugač i Roza Ded, Andrija Cvetek i Mariana Biškupec, Jakob Sesvečanec i Helena Mihinec, Luka Sabolčec? i Katarina Gibač, Ivan Hajak i Helena Klemeš, Stjepan Trošić i Agata Mužević, Luka Kralj i Mariana Terebuh, Blaž Pokaz i Ana Petrek, Ivan Crnković i Mariana Kučinec, Matija Sesvečan i Helena Puškarec, Josip Blažur i Katarina Pokaz, Ivan Cvetek i Helena Đurašina, Pavel Budić i Agata Šestak, Josip Gibać i Mariana Brečak, Josip Trošpić i Ana Octenjak, Đuro Tumpak i Mariana Hajak, Ambroz Trošić i Katarina Kravarščanec, Antun Trošić i Dorotea Hrvoj, Ivan Mađerec i Elizabeta (Pokaz), Martin Drvenkar i Helena Kralj, Ivan Ivanović i Mariana Mihinec, Ivan Rajtar i Roza Gotal, Luka Bašec i Elizabeta Hajak, Tomo Puškarec i Helena Gubasoci?, Filip Turk i Elizabeta (Solar), Filip Škrlec i Ana Sabolić, Karlo Kovačević i Apolonija Plepelić, Andrija Sabolčec i Agata Bedeković, Mihael Kovačić i Roza Helvat?, Đuro Šušković i Ana Tumpak.

Sljedeće vijesti: 9:00

Utorak, 22. 5. 2018., 01:30

Vedro

15.5° C

Vedro

Vlaga: 70%

Vjetar: SI, 1.6 km/h