Čitajući matične knjige...

Pronađite svoje pretke… (6)

Damir Crnogaj

Piše:

Župa Vrbovec

 

U godini 1806. vjenčani su Ivan Stamnul? i Dorotea Horvat, Josip Špoljar i Katarina (Slivar), Matija Gašparić i Katarina Svekrić, Matija Durbek i Katarina (Puškarec), Andrija Rendulić i Katarina (Levačić), Mihael Sanjković i Katarina (Poldrugač), Antun Osjak i Katarina (Puhin), Josip Škrlec i Elizabeta (Sesvečan), ...

Filip Škrlec i Elizabeta (Babreh?), Tomo Nežić i Magdalena (Trošić), Mihael Miletić i Katarina (Lepotinec), Đuro Turčinović i Helena (Blagović), Martin Levačić i Katarina (Octenjak), Jakob Cvetek i Maria (Čerkez), Matija Vlahović i Maria (Kluković), Jakob Žitnjak i Ana Medverec, Jakob Štajer i Ana (Vugrinović), Stjepan Turk i Tereza (Basrek), Andrija Paimer? i Elizabeta Pelezman, Stjepan Malhos? i Elizabeta (Jambrišak), Martin Mihinec i Helena (Škrlec), Pavel Mihinec i Sofija Britvić, Matija Vugrinović i Dorotea Ban, Pavel Vugrinović i Katarina (Kralj), Đuro Vugrinović i Uršula (Vrekih?), Mihael Ivanović i Katarina Birko, Mihael Habijanec i Dorotea (Srabinec), Ivan Šurmin iElizabeta Cvetek, Ivan Šurmin(drugi) i Elizabeta Pokaz, Mihael Gibač i Katarina Baček, Stjepan Cvetek i Elizabeta Špoljarec, Jakob Cvetek i Ana Nežić, Andrija Tvorić i Marijana Habeš, Martin Bađinec i Ana Jambrać, Đuro Nežić i Katarina Kolarić, Luka Horvat i Mariana Pavun, Josip Gibač i Dorotea Pokupec, Antun Papa i Marijana Futač, Josip Levačić i Katarina Blažur, Bartol Vuzdar i Helena (Car), Jakob Petek i Elizabeta Grošinić.

Jedna zanimljivost koja govori o teškom životu početkom 19. stoljeća.

U župi Vrbovec godine 1806. vjenčana su 43 para. Kod 17 parova, mladoženji i mladenki to je bio prvi brak. No, u čak 26 slučajeva mladenki i mladoženji to je bio drugi brak. Na 22 vjenčanja vjenčali su se udovica i udovac, na tri vjenčanja udovac se vjenčao s mladenkom kojoj je to bio prvi brak, na jednom vjenčanju udovica se udala s mladoženjom kojem je to bio prvi brak. To se događalo i u drugim župama i u drugim godinama ali ne u tom postotku, a u župi Vrbovec 1806. godine čak 65,4 posto.

 

Župa Dubrava

U godini 1771. vjenčani su Matija Mučan i Elizabeta Katalenec, Marko Dijanić i Barbara (Dlaka), Đuro Šimunović i Katarina (Habijančić), Blaž Pavličević i Magdalena (Čadovec), Josip Pavličević i Magdalena (Hrastovec), Matija Barbir i Helena (Gračan), Šimun Bubnjek i Katarina Jagušić, Gašpar Jurić i Kata (Benović), Pavel Svilić i Margareta ?, Đuro Svilić i Margareta (Stifanović), Đuro Prigorac i Magdalena (Bradić), Đuro Hajdinjak i Katarina (Pozderec), Mihael Cerjan i Katarina (Bradić), Pavel Lenardić i Margareta (Marin), Đuro Marin i Agata Marin, Mihael Sandali i Margareta Šakić, Andrija Lenardić i Magdalena Matijašić, Ivan Kišan i Ana (Bradić), Tomo Pipić i Stanislava Bartolić, Đuro Đuranović i Magdalena (Pazdrian).

 

Župa Gradec

U godini 1862. vjenčani su Josip Lončarić i Agata Komanović, Blaž Lenardić-Prđa i Magdalena Martić, Matija Gračan i Barbara Ratko (Oršulić), Andrija Smiš i Helena Jaić, Matija Paranos i Elizabeta Dončević (Kovačević), Blaž Komanović i Ana Gibać, Blaž Lončarić i Maria Ivačin, Tomo Filipčić i Tereza Car (Sošić), Pavel Ratko i Maria (Lončarić), Tomo Ivšić i Ana (Đurko), Đuro Husar i Elizabeta Banovec, Franjo Lukačić i Cecilija Banovec, Josip Korenika i Maria Pintarić, Jakob Krznar i Franjica Banovec, Jakob Margetić i Dorotea Katanić, Vid Jendroić i Cecilija Đuranec, Franjo Bakar i Maria Špoljarec, Marko Vinković i Magdalena Fugaj, Nikola Oršulić i Dorotea Vučić, Jakob Bogdanović i Agata Krajačić, Vinko Kučan i Magdalena Cuzelj, Đuro Vitković i Julia Kovačević, Tomo Dubravec i Elizabeta Kolarić, Josip Jelenčić i Barbara Klanjec, Emerik Lukačić i Tereza Bukovčak, Nikola Korenika i Elizabeta Tkalčan, Emerik Domjanić i Franjica Dobrinić, Blaž Vinceković i Helena Bušić, Marko Samec i Ana Domjanić, Đuro Margetić i Barbara Keleković, Franjo Margetić i Rosalia Dreta, Martin Kazanec i Maria Žuković, Matija Adanec i Agata Posavec, Vid Hendak i Ana Ratko, Josip Kovačević i Maria Kalinski, Stjepan Vitković i Katarina Mesar, Ivan Rakošec i Helena Sabol, Luka Žuković i Maria Sedlar, Jakob Dedak i Klara Kalinski, Matija Klanjec i Agneta Dedak, Vid Rakošec i Suzana Ivančina, Đuro Miak i Agata Filipčić, Mihael Vinceković i Tereza Bušić,  Đuro Adanec i Franjica Žuković, Mihael Adanec i Ana Kalinski, Pavel Fiškuš i Agata Filetić, Andrija Bencet i Sofija Mađar, Jakob Bakar i Maria Mesar, Đuro Filipčić i Dorotea Hruškovec, Ivan Vinceković i Katarina Ježić, Šimun Humljaneci Helena Vinceković, Tomo Andrašić i Helena Fučec, Pavel Fučec i Elizabeta Androić, Blaž Kuzmić i Agata Ivačin, Luka Stefanović i Dorotea Špoljarec, Pavel Humljan i Elizabeta Žuković, Jakob Domjanić i Rosalia Dreta, Josip Đurenec i Tereza Božić, Luka Oršulić i Sofija Vodopija, Stjepan Bađun i Dorotea Bončić, Ivan Fratrić i Katarina Domjanić, Ivan Kalinski i Ana Bađun, Tomo Fanjek i Dorotea Jambrečak.

 

Župa Preseka

U godini 1821. vjenčani su Andrija Leščić i Dorotea Prevarić, Mihael Razum i Amalia Ferenčak, Tomo Vrban i Maria Kristić, Tomo Čegec i Eleonora Beclin, Bartol Stovrag i Helena Pavlek, Josip Crnković i Anastazia Šimek, Andrija Krašić i Maria Rabarić, Tomo Marčić i - - - (Španić), Emerik Leščić i Apolonia (Jambrovušec).

 

Župa Rakovec

U godini 1811. vjenčani su Đuro Šipuljak i Agata Podrk, Pavel Jakopic i Ana (Breznički), Matija Hrvoić i Helena Jakopic, Stjepan Lacković i Dorotea (Vuković), Luka Lacković i Helena Đurišec, Mihael Penđak i Agata Sović, Marko Krajačić i Maria Smerić, Tomo Brezarić i Maria Bencarić, Blaž Brezarić i Maria Jagatić, Đuro Kos i Ana Antolković, Lovro Bencarić i Magdalena Bencarić, Blaž Biđin i Elizabeta Vuković, Mihael Švagelj i Agata (Šipuljak), Bartol Mađer i Agata Jagatić/Šikutor, Mihael Đuretec i Uršula Novosel, Mihael Horvat i Elizabeta Pušić, Luka Benko i Katarina (Boica?), Jakob Fotović/Šeleg i Agata (Ivelić), Ivan Špančić i Josipa Gasperger.

 

Župa Vrbovec

U godini 1807. vjenčani su Josip Špoljar i Mariana Rajtar, Đuro Zadria i Katarina Tretinjak, Tomo Grgoić i Dorotea (Šimunec), Matija Franculić i Katarina (Tvorić), Mihael Babić i Mariana Vranko, Jakob Novosel i Mariana Crnković, Augustin Vranko i Ana Harmicar?, Blaž Pavun i Magdalena (Sesvečan), Luka Gašparić i Mariana (Kirša), Josip Čupak i Roza (Osjak), Đuro Novosel i Mariana (Dujmić), Martin Mađerec i Agata Ruškovec, Luka Petrak i Agata Terebuh, Ivan Pervan i Ana Novak, Stjepan Badalić i Ana Vitez/Lepotinec, Ivan Pavun i Roza (Badalić), Martin Kralj i Elizabeta (Tempa), Martin Klekner i Regina (Vital), Matija Fotović i Uršula (Pavun), Mihael Starlević i Helena (Mišajn), Matija Husain i Veronika Kuzma,  Stjepan Dimović i Katarina (Tumpak). U zagradama su upisana prezimena udovica koje su sklopile novi brak, vjerojatno su to prezimena pokojnih supružnika.

Sljedeće vijesti: 9:00

Petak, 23. 3. 2018., 00:00

Djelomična naoblaka

-0.4° C

Djelomična naoblaka

Vlaga: 60%

Vjetar: Sjever, 7.7 km/h