Savjet arhitekta

Hidroizolacija balkona kod novogradnjei obnove zgrada (prvi dio)

Damir Lončarić

Piše:

Za sprječavanje opasnosti odvajanja završne obloge od keramičkih pločica i kamena na balkonima i terasama, odlučujuća je pravilna izvedba hidroizolacijskog sustava, koji sprječava prelazak vlage u konstrukciju. Pravilnim izborom materijala i postupaka sprječavamo propadanje materijala koji su sastavni dio konstrukcije s vremenom i posljedično omogućujemo visoku kvalitetu boravka sa znatno nižim troškovima održavanja.

Na tržištu postoje hidroizolacijski sustavi za terase i balkone kod novogradnji i obnove zgrada, koje i kod ekstremnih uvjeta omogućuje potpunu nepropusnost, odličnu prilagodljivost i trajnost.

Izoliranje i polaganje obloga kod novogradnji ili nakon uklanjanja postojećih obloga

 

SLOJ U PADU

Da spriječimo zastajanje vode, te s tim povezanu opasnost klizanja na mokroj površini obloge od pločica, balkoni i terase moraju imati barem 2% pada u smjeru prema čelu balkona ili slivnicima za odvodnju atmosferske vode. Ako padovi nisu izvedeni već u fazi izvedbe nosive armiranobetonske ploče (ili nadgradnje estrisima na zvučno i/ili toplinsko-izolacijski sloj), nužna je izvedba sloja u padu koji omogučuje bržu evakuaciju vode.

Estrih u padu mora biti kvalitetno vezan (slijepljen) s podlogom. Za tu namjenu potrebno je na odgovarajuće pripremljenu podlogu izvesti prianjajuči sloj, koji pripremimo miješanjem vode s istim vezivom ili pripremljenim mortom, koji ćemo koristiti za izvedbu estriha u padu.

Za razliku od tradicionalnih estriha, izrađenih od mješavine pijeska i cementa, kod kojih je potrebno prije daljnjih radova ili izvedbe završne obloge od pločica čekati za svaki centimetar debljine nanosa najmanje jedan tjedan, te kod uobičajenih klimatskih uvjeta omogučuju izvedbu izolacijskog sustava prije oblaganja keramičkim pločicama i kamenom već nakon 1 (jednog) dana.

Kod uobičajenih klimatskih uvjeta može se već 4 (četiri) sata nakon izvedenog sloja u padu početi s izvedbom hidroizolacije prije oblaganja keramičkim pločicama i kamenom.

Hidroizolacijski sustav izveden na sloju u padu “crne hidroizolacije” između nosive armiranobetonske ploče i(neophodnog) estriha ima sljedeće prednosti:

-spriječava iscvjetavanje na fugama i poroznim pločica ma i poboljšava otpornost podloge na izmjenjujuće cikluse smrzavanja i otapanja.

Izolacija za balkone i terase temelji se na primjeni dvokomponentnog visoko fleksibilnog polimerno modificiranog cementnog morta.

Zahvaljujući visokom sadržaju kvalitetnih sintetičkih smola postiže se odlična prionjivost na beton, postojeći teraco i obloge od keramičkih pločica i kamena, te stvrdnut stvara visoko fleksibilan izolacijski sloj, nepropustan za kemijske agresore kao što su soli za odmrzavanje, sulfati, kloridi i ugljični dioksid.

Zbog gore navedenih karakteristika može se primijeniti i za izoliranje i zaštitu balkona i terasa u visoko kemijski opterećenim (zagađenim) okolišima, te u priobalnom morskom dijelu, za koji je karakterističan visok sadržaj soli u zraku.

Uz ostale, posebno ga odlikuju sljedeče karakteristike (nakon 28 dana kod +23°C i 50% rel. zrač. vl.):

-čvrstoča prianjanja na beton: 1,1 N/mm;

-nepropusnost za vodu: do 3 atm pozitivnog tlaka i 1 atm negativnog tlaka;

-otpornost na smrzavanje i otapanje: više od 300 ciklusa ;

-premošćivanje pukotina (ugrađenom mrežicom): do širine pukotine 1,5 mm.

 

Izolacijski sloj se nanosi metalnom lopaticom u dva sloja ukupne debljine približno 2 mm, s tim da se u prvi sloj kao ojačanje (armatura) utisne mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana s otvorom 4.5 x 4 mm. Umetanje mrežice omogućuje kontrolu ravnomjernosti debljine kod samog nanošenja i poboljšava karakteristike izolacijskog susta va u slučajevima aplikacije na deformabilne (nestabilne) podloge, izložene mogućnosti pucanja zbog opterečenja.

Posebnu pozornost potrebno je posvetiti obradi dilatacijskih spojeva i spojeva između vodoravnih i vertikalnih elemenata, gdje moramo na jednoj strani omogućiti neprekinutu izvedbu izolacije, a na drugoj omogućiti djelovanje (gibanje-pokretanje) između različitih elemenata konstrukcije zgrade. Za tu namjenu preporuča se primjena proizvoda:

-gumirana poliesterska traka za brtvljenje dilatacijskih spojeva i rubova izmeđuzidova i podova; na raspolaganju su i posebni prethodno oblikovani vanjski i unutarnji kutni elementi za obradu kuteva i manšete različitih veličina za obradu vodo vodnih priključaka, slivnika i drugih insta lacijskih proboja;

-jednokomponentno ljepilo za međusobno lijepljenje traka i kutnih elemenata.

Sljedeće vijesti: 9:00

Utorak, 22. 5. 2018., 01:30

Vedro

15.5° C

Vedro

Vlaga: 70%

Vjetar: SI, 1.6 km/h